واحدهای فناور عضو پارک

شریف سولار

جزئیات

فن آوران رویان پارس

جزئیات

نورآفرین ایده جزئیات

کشاورزی صنعتی هوشمند شریف

جزئیات

پارسا پلیمر شریف جزئیات
گروه شرکت‌های آتنـا جزئیات
فن گستران پیشرو بازار (ترب) جزئیات
دانش افزار نارون شریف جزئیات

فناوران شریف

جزئیات

توسعه ارتباطات وادی رایمندان

جزئیات

طلوع تعاملات فناوری و اقتصادی

جزئیات

بنیان توسعه و نوآوری مغزافزار (بتنا)

جزئیات

مهد تجارت گستران عطار

جزئیات

حامی سیستم شریف

جزئیات

مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)

جزئیات

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف

جزئیات

شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی

جزئیات

فناوران هویت الکترونیکی امن (هویتا)

جزئیات

پیام‌افزار پیک‌آسا

جزئیات

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

جزئیات

شریف پردازشگر دانش (سیناوب)

جزئیات

توسعه کارآفرینی بهمن

جزئیات

تدبیرگران سامانه‏‌های انرژی

جزئیات

کاوین پیشرو شریف سامانه

جزئیات

پیشتازان امن کاوی عماد

جزئیات

موسسه هادی اندیشه توسعه فناور(هاتف)

جزئیات

یکتا بهینه توان

جزئیات

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی

جزئیات

توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند

جزئیات

پرتو تماس نوین (پَرمان)

جزئیات

شتابدهنده توان و اندیشه نوآور (توانا)

جزئیات

خدمات مهندسی ایده نواتیه

جزئیات

بنیان نوآوری و توسعه کارآفرینی کران‌پرداز (بُنتک)

جزئیات

محتوانگار ارزش‌افزا

جزئیات

رادیاوران سروش (رادیس)

جزئیات

توسعه فناوری‌های نوین سلامت سینا

جزئیات

ایوان رایان پیام (جیبیت)

جزئیات

آرمان سامان سپهر

جزئیات

دفتر نوآوری شرکت عصرگویش پرداز

جزئیات

توسعه فناوری و نوآوری‌های نفت و انرژی پترو شریف

جزئیات

دفتر نوآوری آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته هلدینگ فناپ

جزئیات

دفتر نوآوری شرکت توسعه دانش و فناوری غذایی لیانا

جزئیات

دفتر نوآوری شرکت سوین تک فناوران پرواز

جزئیات

دفتر نوآوری همراه اول (MCI-LAB)

جزئیات

رایانش ابری پیشرو

جزئیات

مدیریت بامداد سرمایه

جزئیات

پردازش محور البرز

جزئیات

ایده‌کاوان سرآمد سیستم

جزئیات

زیر ساخت مرکز داده ارم

جزئیات

گروه راهبرد بیان جزئیات

مدیریت سرمایه جسورانه پیشگام

جزئیات

صبا انرژی آفرین

جزئیات

تجارت الکترونیک امن

جزئیات

بهداد تدبیر مبین آریا (موبیکار)

جزئیات

فناوری اطلاعات بهپایا

جزئیات

سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز

جزئیات

آوای همراه هوشمند هزاردستان

جزئیات

تجارت الکترونیک ایماژ

جزئیات

آریسا بسپار پارس

جزئیات

بیان رایان تدبیر

جزئیات

عمید رایانه شریف (عرش)

جزئیات

پیشران شتاب سحاب

جزئیات

دانش‌آوران رادین ورنا

جزئیات

انرژی و الکترونیک ری‌موج

جزئیات

بنیان دیده‌بان هوشمند

جزئیات

کیاهوشان آریا

جزئیات

پردیس مکاترونیک شریف

جزئیات

فناوران سورین مهر توانا

جزئیات

فن رویش نوین ویرا

جزئیات

سپهربوم راد

جزئیات

ویرا صنعت سینداد بینا

جزئیات

کسما سپهر آریا توسعه 

جزئیات

دانش گستران هوشمند خاورمیانه (شگرد)

جزئیات

پیشگامان پزشکی اسپادانا

جزئیات

قاصد فناوری‌های هوشمند

جزئیات

اتم کهکشان شریف

جزئیات

توکا انرژی پارس

جزئیات

داده کاوان تصمیم یار

جزئیات

برنا صنعت هوشیار

جزئیات

آذر شیمی شریف

جزئیات

آریا گستر بیتا توان 

جزئیات

شفا الکترومغناطیس

جزئیات

دانش پژوهان آروشا

جزئیات

آبتین توسعه بی‌کران

جزئیات

رادپرداز عرصه نوین

جزئیات

توسعه هوشمند پالیز

جزئیات

انرژی آسای شریف

جزئیات

هم‌آفرین صنعت مهرآیین

جزئیات

تجارت هوشمند روبه‌راه

جزئیات

تجارت گستران هواندیش اورامان 

جزئیات

بنیان اندیشه‌های نوآورانه آینده (بانا)

جزئیات

رایان شیمی شریف

جزئیات

توان اکسیر فارمد

جزئیات

پویا داده پرداز سلامت توس (نیلوا)

جزئیات

اطلس ارتباط رامان 

جزئیات

دانایان داده پرداز همراه

جزئیات

پویندگان کاشتنی‌های آوین

جزئیات

کهربا ماشین پارسیان 

جزئیات

علم و نوآوری فناوران کیا نویان (ساینوتک)

جزئیات

خانه آب سرزمین انرژی آریا

جزئیات

راهکار ارتباط هوشمند ایرسا

جزئیات

راهبران نفت نگر ایرانیان (پترویو)

جزئیات

سامانه های هوشمند سپهر شریف

جزئیات

فناوران برنا شریف

جزئیات

کشاورزی صنعتی هوشمند شریف

جزئیات

افزون سازان آتیه صنعت

جزئیات

بوم نگاران هوشمند امید

جزئیات

شیمی افشره کناد

جزئیات

شایا شیمی شریف

جزئیات

توسعه فناوری ویرا تجهیز شریف

جزئیات

زیست هوش افزار عقیق

جزئیات

کشاورز یار رباتیک شریف

جزئیات

خبرگان کلیم و پیمان ساخت شریف

جزئیات

کیمیاگران انرژی کاسپین

جزئیات

پاک‌فن کامپوزیت شریف

جزئیات

ساد افزار رایا

جزئیات

تبادل اطلاعات پردازش بلوک

جزئیات

شادی آفرینان دنیای یگانه

جزئیات

پارس سنجش نوآور شریف

جزئیات

طرح و برنامه پایا تردد

جزئیات

منیزیم صنعت شریف

جزئیات

گزوه نوین الکترونیک وال پاسارگاد

جزئیات

زیست ساخت بنیان پارس

جزئیات

راهبران سرمایه هوشمند (رتیبا)

جزئیات

فناوری امواج بصیر

جزئیات

دارو درمان پرشیا

جزئیات

اسپاد فرآیند شریف

جزئیات

آرمان توربین شریف

جزئیات

پردازش داده حلما

جزئیات

توسعه فناوری و خودکفایی غدیر

جزئیات

راهنما هوشمند توسعه کاسپین (رهتک)

جزئیات

نوآوران هوشمد مکعب

جزئیات

هم‌آفرین صنعت مهرآیین

جزئیات

هوش افزار کیا

جزئیات

فرابین فرآیند شریف

جزئیات

مهندسی انرژی شریف باتری

جزئیات

تولید مواد دارویی اردیبهشت

جزئیات

گروه ماشین‌های هوشمند تنسور

جزئیات

فرتاک رایانش ابری شریف

جزئیات

تیموتی

جزئیات

تریدوپیا

جزئیات

سنساب

جزئیات

ن‌ُدرد

جزئیات

ملکینو

جزئیات

سومیا شیمی شریف

جزئیات

منشی

جزئیات

وایز ویژن

جزئیات

کانومد

جزئیات

رومیس

جزئیات

اسپیروزم

جزئیات

خانه هوشمند

جزئیات

نوین پترو روانکار سپاهان

جزئیات

پیشگامان پاکران الکترونیک

جزئیات

سامانه امواج فراست

جزئیات

داده پردازان هوشمند آریا توسعه رده

جزئیات

نیلگون رنگدانه زنجان

جزئیات

هورمان صنعت شریف

جزئیات

خانه هوشمند

جزئیات

داده کاوان هوشمند نارگان (دیتال)

جزئیات

اتقان خودرو هوشمند(چیتا)

جزئیات

آینده سلامت الکترونیک شریف(کامامد)

جزئیات

توکان فاطر مهام

جزئیات

طب تجهیز فناور شریف

جزئیات

مد فراصوت تجهیز

جزئیات

زیستا ژن شریف

جزئیات

فناوران هوشمند علم نوران

جزئیات

کیان افزار پرداز صدرا

جزئیات

مهدا داده نگار

جزئیات

bit home logo

جذب سازه بنیان

جزئیات

نوآفرینان معادن و صنایع معدنی اکسیر رستاک

جزئیات