مجتمع‌های فناوری محل استقرار شرکت‌های فناوری است که دوره رشد خود را سپری کرده‌اند و علاقه‌مند به حضور در ناحیه نوآوری شریف هستند. هم‌اکنون ۲۵ شرکت رشد یافته عضو پارک علم و فناوری شریف در سه مجتمع فناوری مستقر و مشغول به فعالیت هستند. معافیت‌های مالیاتی، تسهیل‌گری سرمایه و خدمات مشاوره و توسعه کسب‌وکار از خدماتی است که این شرکت‌ها دریافت می‌کنند. 

مجتمع فناوری شماره یک دارای ۳۵ واحد اداری است که بیش از ۲۵ شرکت دانش‌بنیان در آن مستقر و مشغول به فعالیت هستند. این ساختمان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۹۳ خریداری شده و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی واجد شرایط قرار گرفته است.

مجتمع‌ فناوری شماره ۲ توسط جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۸۹ ایجاد و در حال حاضر بیش از ۱۰ شرکت در آن مستقر و مشغول به فعالیت هستند. فضاهای موجود در این ساختمان در تملک خود شرکت‌ها است. صندوق پژوهش و فناوری شریف در این مجتمع مستقر است.

مجتمع فناوری شماره ۳ دارای ۱۰ واحد اداری مستقل است. این ساختمان در سال ۱۳۹۶ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خریداری و در اختیار پارک علم و فناوری شریف قرار گرفت. در حال حاضر  ۱۰ شرکت رشدیافته عضو پارک علم و فناوری شریف در این ساختمان مستقر هستند.