مجتمع‌های فناوری محل استقرار شرکت‌های فناوری است که دوره رشد خود را سپری کرده‌اند و علاقه‌مند به حضور در ناحیه نوآوری شریف هستند. هم‌اکنون ۲۰ شرکت رشدیافته عضو پارک علم و فناوری شریف در سه مجتمع فناوری مستقر و مشغول به فعالیت هستند. این شرکت‌ها همچون سایر شرکت‌ها از خدمات پارک شامل معافیت‌های مالیاتی، تسهیل‌گری سرمایه و… بهره‌مند می‌شوند. سیاست کلی پارک این است که ترجیحاً شرکت‌ها در مجتمع‌های فناوری مستقر شوند و از پراکندگی آن‌ها در نواحی اطراف دانشگاه پرهیز شود.

مجتمع فناوری مترو شریف  دارای ۳۶ واحد اداری است که بیش از ۲۵ شرکت دانش‌بنیان در آن مستقر و مشغول به فعالیت هستند. این ساختمان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۹۳ خریداری شده و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی واجد شرایط قرار گرفته است.

مجتمع‌ فناوری شهید قاسمی توسط جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۸۹ ایجاد و در حال حاضر بیش از ۱۰ شرکت در آن مستقر و مشغول به فعالیت هستند. فضاهای موجود در این ساختمان در تملک خود شرکت‌ها است. صندوق پژوهش و فناوری شریف در این مجتمع مستقر است.

مجتمع فناوری صادقی دارای ۱۰ واحد اداری مستقل است. این ساختمان در سال ۱۳۹۶ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خریداری شد. در حال حاضر  ۵ شرکت رشدیافته عضو پارک علم و فناوری شریف در این ساختمان مستقر هستند.