شرکت‌های خلاق

برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف جهت حمایت هرچه بیشتر از واحدهای فناور مستقر، به عنوان مبادی معرفی شرکت‌های خلاق، امکان استفاده از مزایا و امتیازات ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را برای شرکت‌های مجموعه تسهیل می‌کند.

برخی از عناوین این خدمات عبارت است از:
 • حضور مدیران و کارشناسان شرکت‌هاى خلاق در دوره‌هاى آموزشى و نشست‌هاى پرسش و پاسخ و ارائه مشاوره‌هاى مورد نیاز شرکت‌ها
 • حمایت از برگزارى رویدادهاش
 • حمایت از هم‌افزایى شرکت‌هاى خلاق
 • حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها
 • تسهیل در امور تبلیغاتى
 • ارائه تسهیلات تخصصى نظام وظیفه
 • خدمات شبکه آزمایشگاهى
 • ارائه خدمات تامین مالى
 • مشاوره حقوق مالکیت فکرى
 • بسته حمایتى صادرات
 • استقرار در بعضى پارک‌هاى علم و فناورى
 • مشاوره و تامین نیروى انسانى
 • امکان استقرار در اماکن مسکونى

در اینفوگرافیک زیر حمایت‌های توانمندسازی و میزان حمایت در هریک از خدمات برای شرکت‌های خلاق مشخص شده است:

حمایت‌های توانمندسازی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق مراجعه کنید.

جهت اطلاع از مدارک لازم جهت خلاق شدن با شماره تلفن 65013213-021 داخلی 114 (خانم محمودی مقدم) تماس بگیرید.