دفاتر نوآوری و صنایع

امروزه سازمان‌های مطرح و پیشرو در صنایع، بخشی از فعالیت‌های خود را به برنامه‌های فناورانه و نوآورانه اختصاص می‌دهند و برای پیشبرد این برنامه‌ها یک هویت سازمانی مجزا در مجموعه خود تعریف می‌کنند. این بخش از سازمان‌ها با عنوان‌هایی مانند: دپارتمان فناوری، بخش تحقیق و توسعه، معاونت نوآوری و هم‌چنین در قالب یک مرکز نوآوری مستقل اما زیر نظر سازمان اصلی خود (سازمان مادر) فعالیت می‌کنند.
پارک علم و فناوری شریف در راستای جذب این بخش از صنایع اقدام به طراحی و اجرای نوع خاصی از پذیرش نموده که پذیرش در قالب دفاتر نوآوری صنایع نام دارد و یکی از پنج شیوه‌های عضویت در پارک علم و فناوری شریف محسوب می‌شود.

دفاتر نوآوری صنایع بخشی از بدنه یک هلدینگ یا یک شرکت بزرگ (سازمان مادر) است که فعالیت‌های آن حول توسعه فناوری‌های جدید و تزریق جریان نوآوری به آن سازمان تعریف شده است و محل استقرار آن در محدوده جغرافیایی ناحیه نوآوری شریف قرار دارد.

 

دفاتر نوآوری پذیرش شده 

آدریان فلزات شریف جزئیات

دفتر نوآوری آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته هلدینگ فناپ

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا   

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا   

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا   

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا   

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا   

جزئیات

دفتر نوآوری سوین تک فناوران پرواز

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا   

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا   

جزئیات

دفتر نوآوری دانش افزارنارون شریف

جزئیات

دفتر نوآوری طعم و عطر ماگنولیا

جزئیات

دفتر نوآوری عصرگویش پرداز

جزئیات

آدریان فلزات شریف جزئیات

دفتر نوآوری همراه اول

جزئیات

دفتر نوآوری شرکت توسعه دانش و فناوری غذایی لیانا

  جزئیات

دفتر نوآوری شرکت توسعه دانش و فناوری غذایی لیانا

جزئیات

دفتر نوآوری معمار اندیشه پایا مهر

  جزئیات

دفتر نوآوری شرکت توسعه دانش و فناوری غذایی لیانا

جزئیات

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

شماره تماس: 02165013213

داخلی: 123