با گذر زمان و فراگیر شدن موضوع کارآفرینی در دهه‌‌های اخیر، کسب‌وکار‌های بسیاری در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته‌اند. تا جایی که صدها شرکت توسط دانش‌آموختگان جوان، نخبه و با پشتکار این دانشگاه ایجاد شده و ارزش‌آفرینی و اشتغال‌زایی بسیاری به همراه داشته است.
با تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۵، مهم‌ترین برنامه‌ این مجموعه هویت‌بخشی و توسعه زیست‌بوم شکل گرفته در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف، تحت عنوان «ناحیه نوآوری شریف» قرار داده شد که موجب شتاب‌بخشی به روند شکل‌گیری و رشد کمی و کیفی شرکت‌های نوآور در این ناحیه شده است. ناحیه نوآوری شریف به مساحت ۲۵۰ هکتار در میان خیابان آزادی و سه بزرگراه شهید جناح، شیخ فضل الله نوری و یادگار امام واقع شده است و هم‌اکنون بیش از 600 شـرکت، 19 شــتابدهنده، 15 صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری و 10 مرکز نوآوری در آن مستقر هستند.
با هدف توسعه راهبردی این ناحیه، مطالعه‌ جامعی بر ۲۱ ناحیه نوآوری در سطح جهان انجام شده که بر اساس آن اقدامات توسعه‌ای لازم و نقش بازیگران مختلف ناحیه نوآوری شریف مشخص گردیده است. یکی از مهمترین راهبردها، توسعه‌ ناحیه نوآوری شریف با محوریت بخش خصوصی و بدون مشارکت مستقیم نهاد‌های دولتی است. بر همین مبنا، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد با ایفای نقش تسهیلگری خود و ایجاد تعاملی سازنده بین بدنه‌ علمی دانشگاه صنعتی شریف، بازیگران زیست‌بوم نوآوری و بخش خصوصی توانمند، زمینه را برای بروز استعدادها و شایستگی‌های دانشگاهیان، نخبگان و کارآفرینان در ناحیه نوآوری شریف فراهم نماید و یک الگوی ملی را در زمینه‌ توسعه‌ پایدار و ارزش‌آفرینی ارائه دهد.

0
شرکت‌های فناور
0
مردم ساکن در ناحیه
0
وضعیت اشتغال

ناحیه نوآوری شریف یک زیست‌بوم کارآفرینانه با حضور بازیگران متعددی است که در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف و در بافت شهری محله طرشت طی دو دهه اخیر شکل‌گرفته است. از مهمترین راهبردهای توسعه ناحیه، ایجاد هم‌نوایی بین بازیگران متنوع این زیست‌بوم است که تلاش می‌شود فرآیند «خلق ارزش مشترک» بین شرکت‌های مستقر را تسهیل و تسریع کند.

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با همکاری دنیای اقتصاد ویژه‌نامه‌ای را با محوریت «ناحیه نوآوری شریف» تهیه و منتشر کرده است.
در این ویژه‌نامه به «روند شکل‌گیری نواحی نوآوری در ایران و جهان، معرفی پارک علم و فناوری شریف، بررسی اثر اقتصادی نواحی نوآوری و مصاحبه با بازیگران زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف» پرداخته شده است.