معرفی‌نامه و مجوز فناوری

معرفی‌نامه

واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری شریف می‌توانند از سمت پارک خطاب به سازمان‌های خاص معرفی‌نامه دریافت کنند. برای دریافت معرفی‌نامه از سمت پارک علم و فناوری به سازمان خاص، باید از سمت شرکت، یک نامه با سربرگ شرکت به ایمیل پارک (Techpark@sharif.ir) ارسال شود.

 

مجوز فناوری

شرکت‌های دوره رشد پس از گذشت 6 ماه از زمان استقرار، و شرکت‌های دوره پسا رشد بلافاصله پس از استقرار در پارک علم و فناوری شریف، می‌توانند درخواست صدور مجوز فناوری داشته باشند. برای این منظور، شرکت باید نامه‌ای به آدرس ایمیل پارک (Techpark@sharif.ir) ارسال کند. پس از بررسی‌های لازم و ارزیابی نسبت به عملکرد شرکت، در صورت امکان، این مجوز صادر خواهد شد.