همکاران

مدیران و کارشناسان

دکتر بهنام طالبی

رئیس

صفحه لینکدین

ایمیل: talebi@sharif.ir

جواد مختارزاده

معاون

صفحه لینکدین

ایمیل: j.mokhtarzadeh@sharif.edu

سید حسین موسوی

مدیر فناوری

صفحه لینکدین

ایمیل: hossein.moosavy@staff.sharif.edu

امیر کبودیان

مدیر پشتیبانی

صفحه لینکدین

ایمیل: amir.kaboudiyan@staff.sharif.edu

علیرضا جعفر

مدیر مرکز کارآفرینی

صفحه لینکدین

ایمیل:ali.jafar@sharif.edu

مرتضی عسگری

مدیر دفتر ریاست

صفحه لینکدین

ایمیل: morteza.asgari@sharif.edu

ندا نوری

مسئول دفتر

صفحه لینکدین

ایمیل: neda.nouri50@gmail.com

اکرم سعادتی

مسئول دبیرخانه

صفحه لینکدین

ایمیل: Akram.sadati@sharif.edu

فاطمه کوهپر

مسئول دفتر مرکز کارآفرینی

صفحه لینکدین

ایمیل: M.foroozanmehr@sharif.edu

مجید فروزان مهر

سرپرست مرکز رشد

محسن پریمی روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
محسن پریمی

کارشناس روابط عمومی

صفحه لینکدین

ایمیل: mohsen.parimi.1402@gmail.com

میترا بهرامی

سرپرست شتابدهنده

صفحه لینکدین

ایمیل:mitra.bahrami@staff.sharif.edu

رضا شفاعی

مسئول‌توسعه فناوری‌وتجاری‌سازی

صفحه لینکدین

ایمیل: R.shafaei@sharif.edu

سپیده محمودی‌مقدم

کارشناس واحدهای فناور

صفحه لینکدین

ایمیل: sepideh.mahmoudimoghadam@staff.sharif.edu

اعظم السادات رمضانی

کارشناس آموزش

صفحه لینکدین

ایمیل:azam.ramezani@sharif.edu

عطیه پناهی

کارشناس پذیرش

سپیده پیروزنیا

کارشناس فناوری

صفحه لینکدین

ایمیل: s.pirouznia@sharif.edu

هرمز جعفری

کارشناس‌صادرات‌‌و‎تعاملات‌خارجی

صفحه لینکدین

ایمیل: hormoz.jafari@staff.sharif.edu

مجید خلیل‌وند صداقه

کارشناس توسعه کسب‌وکار

 

ایمیل: sedagheh@sharif.edu

زهرا زمانی

مسئول اجرایی مرکز کارآفرینی

فاطمه اسدیان

طراح گرافیک

صفحه لینکدین

ایمیل: shakiba.miragha@sharif.edu

سحر شکری

سرپرست مالی

صفحه لینکدین

ایمیل:s.shokri@sharif.edu

ندا مسعودی

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل:n.masoudi@sharif.edu

مینا عبداله‌زاده

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل: m.abdolahzade@sharif.edu

مائده مولوی

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل: mmolavi1994@gmail.com

محسن اسدی

کارشناس فناوری اطلاعات

صفحه لینکدین

ایمیل: mn.asadi@sharif.edu

علی جمالی

مسئول خرید و تدارکات

علی سرخی

کارمند تاسیسات

علی فتحی

خدمات

محمدحسن قهرمانی

خدمات

صادق رضوان گرامی

حمل و نقل

علیرضا پورحیدر

تحصیلدار

رؤسای پیشین

مجید دهبیدی‌پور

ریاست پارک (از خرداد ماه ۹7 تا دی‌ ماه 1401)

 
ایمیل: dehbidipour@sharif.edu 
 
 
دکتر محمدرضا موحدی

سرپرست (از آبان ماه ۹۶ تا خرداد ماه ۹۷)

ایمیل: movahhed@sharif.edu
 
 
دکتر مسعود تجریشی

ریاست پارک (از دی ماه ۹۵ تا مهر ماه ۹۶)

ایمیل: Tajrishy@sharif.edu

 

مشاوران

احسان عظیم زاده

مشاور پارک در امور توسعه سازمانی

 
 
 
وحید ضرغامی

مشاور پارک در امور ارتباط با صنعت

 
 
 
محمدرضا نظری

مشاور پارک در امور تجاری سازی و توسعه بازار

 
ایمیل: