زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: توسعه خدمات، محصولات و فناوری‌های مرتبط با ذخیره ساز انرژی الکتروشیمیایی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

مهندسی انرژی شریف باتری

شرکت مهندسی انرژی شریف باتری این ماموریت را برای خود تعریف نموده است که با شناسایی مسائل و چالش‌های موجود در صنعت باتری، نسبت به برطرف کردن آن‌ها اقدام نماید. این مسائل و چالش‌ها را می‌توان با ارائه گستره‌ای از خدمات مهندسی شامل نمونه‌سازی، بهینه‌سازی فرآیندها و شبیه‌سازی حل نمود.

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان هوا فضا، طبقه ششم، واحد 622
09190395934