دانشگاه صنعتی شریف پس از ۸ سال محدودیت توسعه پارک‌های استانی که در دستور کار دولت قرار داشت، با برداشته شدن این محدودیت، در سال ۹۲ اقدام به ارائه درخواست راه‌اندازی پارک علم و فناوری نمود و سرانجام در سال ۹۳ موفق به اخذ مجوز تأسیس پارک و ردیف بودجه جداگانه از وزارت عتف شد و جز ۵ دانشگاهی که مجوز تأسیس پارک را دارند قرار گرفت و با ابلاغ اساسنامه از سوی وزارت عتف در آبان ۹۵، فعالیت جدی پارک آغاز شد.

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف همان‌گونه که از آن انتظار می‌­رود و هنگام تأسیس نیز در برنامه کاری و چشم­‌انداز بر آن تاکید داشته است، یک “پارک دانشگاهی” است که هدف اصلی آن، فراهم کردن شرایط لازم برای توانمند‌سازی و بروز استعداد و شایستگی دانشگاهیان است تا بتوانند در جهت ایجاد و پایدارسازی کسب‌و‌کارهای فناورانه و ارزش‌آفرینی در راستای حل مسائل جامعه گام بردارند. بنابراین این پارک با سایر پارک‌ها (پارک‌های استانی) بسیار متفاوت است و ضمن برقراری ارتباط تنگاتنگ و هدفمند با دانشگاه، سعی دارد آن را به یک الگوی ملی تبدیل نماید.