با توجه به اهمیت و نقش نیروی انسانی خلاق برای واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات سربازی اعضای فعال این شرکت ها به سه صورت زیر در حال پیگیری است:

شرکت های عضو پارک علم و فناوری تنها از مورد 1 (پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و دولتی) می‌توانند بهره‌مند شوند و موارد 2 و 3 مخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد.

نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای مصوب می‌توانند به‌عنوان انجام خدمت نظام‌وظیفه، از طریق معرفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح پروژه‌ای را برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری انجام دهند.

پروژه جایگزین خدمت در دستگاه‌های دفاعی و دولتی

∴ شرایط شرکت ∴

————————————-

 • دارای اظهارنامه مالیاتی باشد
∴ فرآیند اجرا ∴

————————————-

 • فرد مشخصات خود را در سامانه ثبت‌نام نخبگان (sina.bmn.ir) تکمیل نماید.
 • معرفی فرد به مرکز نخبگان نیروهای مسلح، در صورت کسب امتیاز توسط شرکت و فرد.
 • گذراندن دوره آموزشی ویژه نخبگان
 • انجام پروژه مشخص برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری
∴ ضوابط اجرایی ∴

————————————-

 • حداقل زمان لازم برای انجام پروژه جایگزین خدمت 14 ماه می‌باشد.
 • در طول انجام پروژه تحقیقاتی، فرد متقاضی بر حسب صلاح‌دید سازمان دفاعی یا دولتی، می‌تواند به صورت پاره‌وقت در محل آن سازمان حضور یابد و ارتباط کاری خود را با شرکت دانش‌بنیان حفظ کند

امریه در شرکت دانش‌بنیان

∴ شرایط شرکت ∴

————————————-

 •  دارای اظهارنامه مالیاتی باشد.
 • فروش شرکت براساس اظهارنامه مالیاتی بیش از 1 میلیارد ریال باشد.
∴ فرآیند اجرا ∴

————————————-

 • فرد مشخصات خود را در سامانه ثبت‌نام نخبگان (sina.bmn.ir) تکمیل نماید.
 • معرفی فرد به مرکز نخبگان نیروهای مسلح، در صورت کسب امتیاز توسط شرکت و فرد.
 • تخصیص فزد به شرکت پس از گذراندن دوره آموزشی (مراکز نزاجا)
 • فعالیت تمام‌وقت فرد در شرکت در موضوع مشخص و ارائه گزارشی از شرح و فعالیت حضور فرد به معاونت
∴ ضوابط اجرایی ∴

————————————-

 • زمان دوره خدمت نظام وظیفه به صورت امریه به همراه دوره آموزشی 24 ماه است.
 • محل خدمت و موضوع فعالیت فرد در شرکت به تایید معاونت رسیده باشد.

 

نحوه ثبت درخواست

واحدهای فناور عضو پارک برای بهرمندی از این تسهیلات (مورد1) می توانند درخواست کتبی خود را همراه با فرم خام نمونه معرفی نامه شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به ایمیل پارک به نشانی techpark@sharif.ir  ارسال نمایند .

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با خانم پیروزنیا 65013213-021 داخلی 102 تماس بگیرید.