امضا تفاهم‌نامه همکاری با شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار

صبح روز سه‌شنبه 9 خرداد 1402 در هفدهمین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف باحضور دکتر جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف و اعضای شورا، تفاهم‌نامه تبادل و همکاری بین پارک علم و فناوری شریف و  شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار منعقد شد.

در ابتدای این جلسه دکتر خلیلی مدیرعامل شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار  به معرفی ظرفیت‌های مجموعه پرداخت.

وی گفت: ما در تلاش هستیم در جهت گسترش فناوری و تسهیل فرآیند تجاری‌سازی فناوری‌ها حرکت کنیم.

در ادامه دکتر جلیلی رئیس دانشگاه با بیان اهمیت فناوری و نوآوری خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با  استفاده از ظرفیت‌های هر دو مجموعه به سمت توسعه دستاوردهاینوآورانه و فناورانه حرکت کنیم.

این تفاهم‌نامه در جهت حمایت از گروه‌ها و فناوران فعال در زمینه نوآوری و فناوری حوزه انرژی منعقد شد.