انتشار دومین ماهنامه فرصت‌های ناحیه نوآوری شریف

یکی از اولویت‌های پارک علم و فناوری شریف فراهم کردن امکان شبکه‌سازی و ارتباط بین مجموعه‌های مستقر در ناحیه نوآوری شریف با یکدیگر است. به این منظور از مرداد ماه سال جاری ماهنامه «گرافِ 250» توسط پارک شریف منتشر می‌شود.

در این ماهنامه فرصت‌های کسب‌وکار ناحیه نوآوری شریف به صورت طبقه‌بندی شده قابل مشاهده است. این فرصت‌ها در

هفت بخش زیر ارائه می‌شود:

  • فرصت همکاری با شرکت‌های فناور ناحیه (تعریف پروژه‌های مشترک)
  • فرصت‌ یادگیری و شبکه‌سازی (تقویم رویدادهای ناحیه نوآوری شریف)
  • فرصت ارتقاء کسب‌و‌کار (تأمین‌کنندگان خدمات)
  • فرصت جذب سرمایه و تامین مالی (سرمایه‌گذاران)
  • فرصت خلق کسب‌و‌کار جدید (شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری)
  • فرصت همکاری با دانشگاه صنعتی شریف
  • فرصت‌ سرمایه‌گذاری در ملک، زیرساخت، استارتاپ‌ها و …

مجموعه‌هایی که مایل به ارائه فرصت‌ همکاری یا امکاناتی مختص اعضای ناحیه نوآوری شریف باشند می‌توانند از طریق گرافِ 250 اقدام به انتشار آن نمایند.

شماره دوم این ماهنامه (شهریور 1401) در ادامه قابل دریافت است. برای مشاهده شماره قبلی ماهنامه کلیک کنید.