کمک به ارتباط کسب وکارها با افراد توانمند در زمینه مدیریت کسب و کار

استفاده از تجربیات و مشورت‌های بزرگان مدیریت و کسب و کار، همیشه راه‌گشای بسیاری از مشکلات شرکت‌ها بوده است. مجموعه‌های مستقر در پارک شریف، به ماهیت نوپا بودن خود، نیازمند استفاده از مشورت بزرگان کسب و کار هستند.
یکی از خدمات پارک علم وفناوری شریف، کمک به ارتباط کسب وکارها با افراد توانمند در زمینه مدیریت کسب و کار است. در سال 1401 به کمک دکتر علینقی مشایخی استاد تمام و بنیانگذار دانشکده مدیریت دانشگاه شریف، فاز جدیدی از جلسات مشاوره کسب و کار، آغاز شده است.
مجموعه‌های نوپای پارک شریف عموما در بخش بیزینس مدل و طرح کسب و کار با مشکلات متعددی مواجه هستند، در جلسات مشاوره با دکتر مشایخی، مجموعه‌ها به بیان نیازها، مشکلات و چالش‌های سیستمی خود می‌پردازند. بررسی آکادمیک و تخصصی از جهت مدیریتی، نقش به سزایی در حل مشکلات خواهد داشت.


این جلسات از اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده است و با حمایت دکتر مشایخی ادامه‌دار خواهد بود. مجموعه‌های مستقر در پارک علم و فناوری شریف می‌توانند از طریق واحد مشاوره کسب و کار درخواست برگزاری جلسه با جناب دکتر مشایخی را داشته باشند.
تا به حال تیم‌های لیمو ، کیاهوشان آریا، سپهر بوم راد و دارایا در این جلسات شرکت کرده‌اند.