خوشه‌های نوآوری، اهرم رشد و توسعه پایدار

خوشه نوآوری یکی از مفاهیم اقتصادی است که ریشه آن در سالیان بسیار دور شکل گرفته است. این مدل از توسعه به ضرورت حضور ارکان گوناگون اقتصادی جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار تأکید دارد. طی پژوهش انجام شده در ناحیه نوآوری شریف، پنج رکن اساسی در شکل‌گیری خوشه نوآوری نقش کلیدی دارند. شرکت های توسعه‌یافته، نهادهای آموزشی، کارآفرینان، نهادهای تأمین سرمایه و نهاد سیاست‌گذار که در صورت قرارگیری این نهادها در کنار یکدیگر و برقراری تعامل موثر، بستر رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

در این ویدیو قصد داریم به صورت خلاصه به توضیح مفهوم خوشه‌های نوآوری، شیوه‌های شکل‌گیری آن‌ها و نحوه رشد و توسعه این خوشه‌ها بپردازیم. همچنین به چالش‌های پیش آمده و راهکارهای مؤثر اشاره خواهیم کرد که حاصل تجربه عملی ناحیه نوآوری شریف در شکل‌دهی خوشه‌های نوآوری است.

 

امیدواریم این پژوهش و نتایج حاصل از آن، مقدمه‌ای بر فرهنگ‌سازی استفاده از خوشه‌های نوآوری به عنوان یک ابزار اقتصادی در اکوسیستم نوآوری ایران باشد. در صورت وجود هرگونه سؤال یا پرسش می‌توانید با ما در ارتباط باشید.