پارک‌های علم و فناوری

پارك‌هاي علم و فناوري به عنوان يكي از نهادهاي فرهنگی، علمی و اقتصادی موثر در امر توسعه فناوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی و  اشتغال‌زايي تخصصي، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده و کشور ما نیز در سیاست‌های کلی ابلاغی علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی هم به این امر توجه کرده است.

پارك‌هاي علم و فنّاوري، محيط‌هايي مناسب براي استقرار و حضور حرفه‌اي و هم‌افزایی شركت­‌هاي فناوري كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و موسسات پژوهشي کاربردی است كه در تعامل سازنده با يكديگر و با دانشگاه­‌ها به فعاليت‌هاي فناوري اشتغال دارند. هدف نهایي اين هم‌افزایي، ايجاد کانون‌های فناوري نرم و سخت و تسهيل فرآيند جذب، ارتقا و انتشار آن است به نحوي كه تمامي و يا بخش‌هاي عمده‌اي از فعاليت‌هاي منتهي به محصولات فناوري در اين پارك‌ها به صورت حرفه‌اي قابل انجام باشد.

اهم اين فعاليت‌ها شامل آینده‌نگاری، بازارسنجي، ايده‌­پردازي، پژوهش علمي، طراحي مهندسي، نمونه‌­سازي، طراحي صنعتي، استانداردسازي، تدوين دانش فني، ثبت مالكيت فكري، فروش و عمليات مشاوره‌ای بعدي براي تحقق محصولات فناوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشد، که موجب هم‌افزایی و شکل‌گیری زنجیره خلق ارزش مبتنی بر توانمندی‌های فناورانه دانشگاه صنعتی شریف می‌گردد. همكاري­‌هاي بين‌المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنين حضور موثر در بازارهاي فناوري جهان از اهداف راهبردي پارك‌هاي علم و فنّاوري است. 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus