هفتمین نشست طعم تجربه با حضور آقای دکتر مجتبی کباری برگزار شد

سلسله نشست‎‌های طعم تجربه که با رویکرد گپ و گفت و انتقال تجربه کارآفرینان برتر با واحدهای فناور پارک علم و فناوری شریف مدتی است در حال برگزاری است این بار با حضور آقای دکتر مجتبی کباری بنیانگذار و عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) بنیانگذار و عضو هیئت مدیره شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما و مدیرعامل شرکت گروه کارآفرینان پاسارگاد (سهامی عام) در تاریخ 28 شهریور ماه 1402 در برج فناوری شریف برگزار شد.

در این نشست دکتر مجتبی کباری درباره نهادهای مالی و مدل‌های جذب سرمایه و چالش‌های این حوزه به گفتگو پرداختند.