دومین نشست هم‌اندیشی با فعالان زیست‌بوم کارآفرینی در ناحیه نوآوری شریف برگزار شد

دومین نشست هم‌اندیشی با فعالان زیست‌بوم کارآفرینی در ناحیه نوآوری شریف برگزار شد

نشست هم‌اندیشی با فعالان زیست‌بوم کارآفرینی در ناحیه نوآوری شریف با حضور فناوران برتر پارک علم و فناوری شریف شامگاه سه‌شنبه 5 دی‌ماه سال جاری در برج فناوری شریف برگزار شد.

دکتر بهنام طالبی، رئیس پارک علم و فناوری شریف در شروع جلسه از تسهیل فرآیند مالیاتی برای شرکت‌های پارک و شروع رایزنی با شرکت‌های بزرگ همچون فولاد مبارکه، سنگ آهن مرکزی و چند شرکت پتروشیمی برای ارائه اولویت‌های تحقیقاتی و در پی آن انعقاد قرارداد خبر داد.

وی در ادامه به پیگیری مباحث مطروحه در نشست قبل پرداخت.

در این نشست که شرکت‌های پارسا پلیمر شریف، سنجش مهارت پایا(کوئرا)، حامی سیستم شریف، تجارت هوشمند روبه‌راه، پردازش آسان آیان (قبضینو)، امن‌افزار گستر شریف، تجارت الکترونیک ایماژ(تریبون)، آوای همراه هوشمند هزاردستان (کافه بازار)، پرتو تماس نوین (پرمان) و توسعه و نوسازی صنایع گداختار حضور داشتند، اهمیت شبکه‌سازی و شناسایی سبد محصول شرکت‌ها و ظرفیت‌های موجود در ناحیه و شکل‌گیری و تعامل با فناوران مورد بررسی قرار گرفت و همچنین پیشنهاداتی در جهت توسعه سبد خدمات به واحدهای فناور ارائه دادند.
در این نشست که شرکت‌های پارسا پلیمر شریف، سنجش مهارت پایا(کوئرا)، حامی سیستم شریف، تجارت هوشمند روبه‌راه، پردازش آسان آیان (قبضینو)، امن‌افزار گستر شریف، تجارت الکترونیک ایماژ(تریبون)، آوای همراه هوشمند هزاردستان (کافه بازار)، پرتو تماس نوین (پرمان) و توسعه و نوسازی صنایع گداختار حضور داشتند، اهمیت شبکه‌سازی و شناسایی سبد محصول شرکت‌ها و ظرفیت‌های موجود در ناحیه و شکل‌گیری و تعامل با فناوران مورد بررسی قرار گرفت و همچنین پیشنهاداتی در جهت توسعه سبد خدمات به واحدهای فناور ارائه دادند.

در این نشست که شرکت‌های پارسا پلیمر شریف، سنجش مهارت پایا(کوئرا)، حامی سیستم شریف، تجارت هوشمند روبه‌راه، پردازش آسان آیان (قبضینو)، امن‌افزار گستر شریف، تجارت الکترونیک ایماژ(تریبون)، آوای همراه هوشمند هزاردستان (کافه بازار)، پرتو تماس نوین (پرمان) و توسعه و نوسازی صنایع گداختار حضور داشتند، اهمیت شبکه‌سازی و شناسایی سبد محصول شرکت‌ها و ظرفیت‌های موجود در  ناحیه و شکل‌گیری و تعامل با فناوران مورد بررسی قرار گرفت و همچنین  پیشنهاداتی در جهت توسعه سبد خدمات به واحدهای فناور ارائه دادند.