نشست مشترک پارک علم وفناوری شریف و هیئت عامل بانک تجارت

Sharif Science and Technology Park

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری شریف صبح روز دوشنبه 15 آبان ماه نشستی مشترک میان پارک علم وفناوری شریف و هیئت عامل بانک تجارت در برج فناوری شریف برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر  سورنا ستاری مشاور عالی در امور توسعه دانشگاه شریف و عضو شورای پارک علم و فناوری شریف، دکتر بهنام طالبی رئیس پارک علم وفناوری شریف، دکتر هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و اعضای هیئت عامل بانک تجارت برگزارشد.

در ابتدای برنامه دکتر طالبی به معرفی زیست بوم ناحیه نوآوری شریف و بازیگران مستقر در آن پرداخت و درباره ظرفیت‌های موجود در ناحیه نوآوری شریف صحبت کرد.

در ادامه دکتر ستاری با بیان اهمیت مشارکت بانک‌ها در حوزه‌ فین‌تک خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با  استفاده از ظرفیت‌های هر دو مجموعه به سمت توسعه دستاوردهای نوآورانه و فناورانه در حوزه‌های مختلف حرکت کنیم.

در همین راستا دکتر اخلاقی با اشاره به حمایت از مجموعه‌های دانش‌‍بنیان گفت: رویکرد ما برای راه‌اندازی مجموعه‌ها و مراکز نوآوری در جهت  اتصال به بازار کسب و کارها است و امیدواریم بتوانیم ظرفیت‌های خود را در ارائه خدمات بانکی در اکوسیستم گسترش دهیم.