برگزاری جلسه کمیته مشترک علمی و فنی پارک علم و فناوری دانشگاه شریف و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

اولین جلسه کارگروه فنی تفاهم‌نامه منعقد شده بین پارک علم وفناوری دانشگاه شریف و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، صبح روز چهارشنبه 9 اسفند 1402 برگزار گردید.

در جلسه کمیته مشترک علمی و فنی پس از بررسی طرح‌ها مقرر گردید شرکت‌های توانمند پارک شریف در این حوزه طی یک هفته جهت بررسی مرحله دوم به کمیته معرفی شوند.

همچنین در این راستا رویدادی جهت تقریب نیازهای صنعت و ایده‌های فناوران در بهار 1403 برگزار خواهد گردید.

در این زمینه پارک علم و فناوری دانشگاه شریف آمادگی پذیرش طرح‌ها در تمامی حوزه‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج، فرآیند و بهره‌برداری و نگه‌داشت سنگ آهن را دارد.