اطلاعیه پارک علم و فناوری شریف درباره شرکت راهکار درست اندیشه

به اطلاع می‌رساند مجموعه «راهکار درست اندیشه» با نام تجاری «آر آی تی (RIT)» عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نبوده و هیچ گونه رابطه‌ای بین این مجموعه و پارک وجود ندارد.

استفاده این مجموعه از نام و نشان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف غیر قانونی بوده و مسئولیت حقوقی بر آن مترتب است.
لازم به ذکر است هر گونه ادعا در خصوص عضویت شرکت‌ها و مجموعه‌ها در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف باید از طریق این پارک استعلام و مورد تایید قرار گیرد.

روابط عمومی
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف