ارائه خدمات متنوع کسب‌وکار در ناحیه نوآوری شریف

ناحیه نوآوری شریف یک زیست‌بوم کارآفرینانه با حضور بازیگران متعددی است که در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف و در بافت شهری محله طرشت طی دو دهه اخیر شکل‌گرفته است.
اکثریت بازیگران این زیست‌بوم توسط بخش خصوصی ایجادشده و مدیریت می‌شوند. نقش‌های منحصر به فرد هر یک از بازیگران و هم‌افزایی و روابط متقابل میان آنها موجب ایجاد فضایی پویا و مستعد برای شکوفایی کسب‌وکارهای نوآور این منطقه شده است. 
در حال حاضر 18 ارائه‌دهنده خدمات عمومی و تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تبادل و توسعه فناوری، مالی و حقوقی، بازاریابی و تبلیغات، نفت و انرژی و … در این ناحیه حضور دارند که روند توسعه شرکت‌های نوپا را تسهیل می‌کنند.
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با هدف معرفی و شناساندن بازیگران زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف سلسله گزارش‌هایی را در قالب جزئیات حوزه فعالیت و خدمات این بازیگران منتشر می‌کند.

این گزارش به معرفی تأمین‌کنندگان خدمات ناحیه نوآوری شریف اختصاص دارد.