نسخه اولیه اطلاعات شرکت‌های فناور ناحیه نوآوری شریف منتشر شد

آمادگی کامل شهرداری برای توسعه ناحیه نوآوری شریف

پایش شرکت‌های فعال در ناحیه نوآوری شریف، پروژه‌ای است که توسط پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف راهبری می‌شود. این پروژه با هدف جمع‌آوری اطلاعات عمومی شرکت‌ها و شناسایی مجموعه‌های فعال در راستای ایجاد هم‌افزایی در ناحیه نوآوری شریف تعریف شده است. گزارش حاضر «نسخه اولیه» اطلاعات 295 شرکت از 500 شرکت مستقر و فعال در این ناحیه است.
از تمامی فناوران، کارآفرینان و صاحبان شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری شریف درخواست می‌شود در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات و افزودن اطلاعات شرکت‌های جدید به این گزارش، از طریق لینک زیر یا ایمیل با ما در ارتباط باشید و ما را در تکمیل و انتشار نسخه‌های کامل‌تر این گزارش یاری کنید.

لینک جهت اصلاح یا افزودن اطلاعات شرکت جدید: https://survey.porsline.ir/s/VSZSvif/
ایمیل پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی شریف: techpark@sharif.ir