ویژه‌نامه پارک علم و فناوری شریف با محوریت ناحیه نوآوری شریف منتشر شد

پارک علم  و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با همکاری دنیای اقتصاد ویژه نامه‌ای را تهیه و منتشر کرده است.

این ویژه نامه که با محوریت «ناحیه نوآوری شریف» آماده شده است به «روند شکل‌گیری نواحی نوآوری در ایران و جهان، معرفی پارک علم و فناوری شریف، بررسی اثر اقتصادی نواحی نوآوری و مصاحبه با بازیگران زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف» پرداخته است.

در یادداشت این نشریه به قلم مهندس مجید دهبیدی‌پور، رئیس پارک علم و فناوری شریف می‌خوانیم:

ناحیه نوآوری شــریف جایی است که در آن آینده به وسیله نوآوری خلق می‌شود. فضایی به ابعاد ۲۵۰هکتار در مجاورت دانشــگاه صنعتی شــریف که به خوبی فرهنگ کارآفرینی را از دل دانشگاه به ناحیه اطراف منتقل کرده اســت. تا جاییکه  ۵۰۰ شــرکت فناور در همسایگی دانشگاه صنعتی شریف شــکل گرفته است. نوآوران، فناوران و کارآفرینان، آینده‌ســازان این ناحیه هستند. در این ناحیه، مهمترین ســلاح آدمی، امید است! امید به ایجاد تغییرات ارزش‌آفرین. امید به ثروت‌آفرینی از محصولات دانش‌بنیان. امید به ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل و مشکلات کشور و امید به آینده‌ای زیبا برای کشور عزیزمان، ایران.