بخش پسارشد

شرکت‌های رشدیافته، شرکت‌هایی هستند که مراحل رشد کسب‌وکار خود را سپری کرده‌اند و به وضعیتی پایدار، ساختاریافته و درآمدزا رسیده‌اند و دارای محصول تجاری‌سازی شده هستند. این شرکت‌ها برای حضور در زیست‌بوم نوآوری شریف و استفاده از تسهیلات پارک، در مجتمع‌های فناوری مستقر می‌شوند. در ادامه معرفی مختصری از شرکت‌های رشدیافته مستقر آورده شده است.

شرکت‌های متقاضی می‌توانند با دانلود فایل از بخش مخاطبان و شرایط پذیرش از جزییات اقدام برای پذیرش در پارک مطلع شوند. چنانچه شرکت شما با معیارهای آیین‌نامه، جزو شرکت‌های رشدیافته محسوب می شود می‌توانید با دانلود فرم و تکمیل و ارسال آن به ایمیل پارک نسبت به استقرار در پارک اقدام بفرمایید. پذیرش شرکت‌ها با توجه به ظرفیت موجود و اولویت‌های پارک صورت می‌گیرد.