اولین سری نیازمندی‌های شرکت سنگ آهن مرکزی جهت همکاری استارتاپ‌ها و فناوران

در طی برگزاری جلسه فنی تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و سنگ آهن مرکزی، اولین سری نیازمندی های شرکت سنگ آهن مرکزی جهت همکاری استارتاپ‌ها و فناوران معرفی گردید.

عناوین کلی نیازهای فناورانه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شرح زیر می‌باشد: