اولین نشست طعم تحربه برگزار شد

روز دوشنبه 10 مرداد ماه اولین نشست از سلسه نشست‌های طعم تجربه با موضوع بازرگانی خارجی برگزار شد. 

واحد آموزش پارک علم و فناوری شریف جهت انتقال تجربه کارآفرینان برتر به واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری شریف اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی تحت عنوان «طعم تجربه»نموده است و هدف از این نشست‌ها بیان چالش‌های موجود و دریافت تجربیات کارآفرینان در همان حوزه‌است.

در این نشست آقای مهندس سعید زکایی مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف به عنوان کارآفرین مدعو حضور داشتند و تجربه‌های خود را در این مسیر به اشتراک گذاشتند.