صادرات نیروی انسانی ماهر؛ به شرط فتح بازارهای جدید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از تأمین نیروی انسانی در کشور خبر داد و  با اشاره  به مشکلاتی مانند مهاجرت نخبگان و متخصصان حوزه ICT گفت: اگر به‌درستی عمل کرده و نیروهای ماهر خوبی در حوزه ICT تربیت کنیم، نباید نگران مهاجرت نخبگان از کشور باشیم؛ چرا که ضمن تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور، می‌توانیم صادرکننده نیروی انسانی ماهر هم باشیم. اما این سؤال‌ها پیش می‌آید که خروج نخبگان از کشور چه صدماتی را به آینده اقتصاد دیجیتالی وارد خواهد کرد؟ و اینکه آیا صادرات نیروی انسانی شدنی است؟ کارشناسان و نخبگان معتقد هستند، صادرات نخبه به دیگر کشورها زمانی معنا می‌یابد که نخبگان در دیگر کشورها باز برای کشور خودمان کار کنند و از سوی دیگر بتوانیم ایده‌های آنها را با مالکیت معنوی به دیگر کشورها صادر کنیم.

«حمیدرضا حسینی، مدیر فناوری پارک علم و فناوری شریف» نیز معتقد است که در دنیا رقابت شدید و سنگینی برای جذب نخبگان فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوظهور وجود دارد و کشورها سعی می‌کنند با ایجاد جذابیت‌های مالی و بستر مناسب برای رشد و پیشرفت افراد متخصص، آنها را جذب کنند.
حسینی به «ایران» گفت: وجود چنین رقابتی باعث می‌شود که خروج نیروهای متخصص حوزه فناوری اطلاعات بیشتر شود و در حوزه فناوری اطلاعات که عامل اصلی رشد اقتصاد دیجیتالی است، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها با کمبود منابع انسانی کافی روبه‌رو شوند. به هرحال افراد تمایل دارند در یک مسیر ساده‌تر، بی‌دردسرتر و کم دغدغه‌تر از نظر شغلی پیشرفت کنند.
وی افزود: دولت و حاکمیت باید زمینه‌ای را فراهم کنند که سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در محصولات و فناوری‌های جدید جذاب شده و توسعه در محصولات و فناوری‌های جدید بیشتر شود. اگر بخش خصوصی بداند که بازار بزرگی در اختیار دارد و از نظر مالی که حرف اول را می‌زند، تأمین شود، می‌توان زمینه را برای کار نخبگان نیز فراهم کرد.
مدیر فناوری پارک علم و فناوری شریف با بیان اینکه صادر کردن نیروی انسانی ماهر را به صورت مجازی می‌توان اجرایی کرد، گفت: نباید نیروی متخصص ماهر خود را به صورت فیزیکی صادر کنیم. از آنجا که نیروی کار متخصص در داخل کشور ارزان‌تر است باید به این موضوع به دید فرصت نگاه کرد تا بتوان مشارکت نخبگان و شرکت‌های ایرانی را در پروژه‌های جهانی فراهم کرد.
حسینی افزود: وقتی نیروی ارزان و نخبه درگیر پروژه‌های شرکت‌های خارجی شود آنها نیز از این موضوع استقبال می‌کنند، چرا که پروژه‌ها و توسعه محصولات فناورانه برای آنها ارزان تمام می‌شود.

سایر اساتید و نخبگان در گفت و گو با «ایران» نظر خود را بیان کردند، متن کامل خبر را اینجا بخوانید.