درباره ناحیه نوآوری شریف در گفتگو با مجید دهبیدی‌پور

ماهنامه عصر تراکنش در مصاحبه‌ای با «مهندس مجید دهبیدی‌پور، رئیس پارک علم و فناوری شریف» درباره ناحیه نوآوری شریف، اقداماتی که تاکنون انجام داده و چشم‌انداز ناحیه نوآوری شریف در سال 1400 به گفت‌وگو پرداخته است.
ماهنامه چاپی عصر تراکنش یکی از کانال‌های رسانه‌ای راه پرداخت است و بستری برای طرح و بررسی مهم‌ترین روندها و رویدادهای مرتبط با فناوری‌های مالی ایران به حساب می‌آید. توسعه کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی تمرکز اصلی این نشریه است.
مخاطبان عصر تراکنش نیز دولتمردان، حاکمان، سیاست‌گذاران، سیاستمداران، اقتصاددان‌ها، فعالان دانشگاهی‌، تأثیرگذاران، کارآفرین‌ها، بانکدارها، نوآورها و همه علاقمندان توسعه اقتصادی هستند. نشریه عصر تراکنش به صورت ماهانه منتشر می‌شود.
متن کامل مصاحبه را اینجا بخوانید.