برگزاری نشست هم‌افزایی شرکت‌های فعال در حوزه آب و کشاورزی پارک علم و فناوری شریف

نشست هم افزایی شرکت های فعال در حوزه آب و کشاورزی، با هدف شبکه‌سازی و توسعه بازار، هم‌افزایی واحدهای فناور در راستای خلق ارزش مشترک، روز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401، در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
 
در این نشست که دوساعت ونیم به طول انجامید، پنج شرکت بوم نگاران هوشمند امید، کشاورزیار رباتیک شریف، فن رویش نوین ویرا، دانش آوران رادین ورنا و آبتین توسعه بیکران، از شرکت های فعال در حوزه آب و کشاورزی و مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، حضور داشتند.
 
مدیران شرکت ها پس از ارائه فعالیت شرکت خود و بیان چالش‌ها و موانع موجود در مسیر رشد و توسعه کسب و کار به همفکری برای کمک به ایجاد ارتباط قوی و موثر بین مجموعه‌ها و تقویت تعاملات و همکاری‌ها پرداختند.