تقویت حضور صنایع در ناحیه نوآوری شریف؛ نشست تخصصی با دفاتر نوآوری پارک علم و فناوری شریف

پارک علم و فناوری شریف پنج نوع مخاطب دارد که که متناسب با هرکدام، شیوه پذیرش و ارائه خدمات متفاوتی را طراحی و اجرا نموده است. یکی از مخاطبان پارک “دفاتر نوآوری صنایع” است. این شیوه پذیرش مخصوص هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ صنایع است که بخش از بدنه خود را در راستای فعالیت‌های فناورانه و کارآفرینانه در ناحیه نوآوری شریف مستقر نموده‌اند. عمدتا از این بخش با عنوان‌هایی چون مرکز نوآوری، بخش تحقیق و توسعه (با رویکرد نوآوری باز)، بخش فناوری شرکت و…نام‌گذاری شده‌اند. برای آشنایی کامل با دفاتر نوآوری صنایع و نحوه عضویت در این بخش به صفحه دفاتر نوآوری صنایع مراجعه کنید.

در همین راستا پارک علم و فناوری شریف با هدف همگرایی و هم‌افزایی صنایع در ناحیه نوآوری شریف اقدام به برگزاری نشستی تخصصی با مدیران دفاتر نوآوری عضو پارک نموده است.
در ابتدای نشست، خانم میترا بهرامی؛ کارشناس هم‌آفرینی پارک به فلسفه دفاتر نوآوری و تاریخچه این نوع پذیرش در پارک توضیاحات جامعی را بیان کرد. در ادامه آقای علیرضا جعفر مدیر برنامه‌ریزی پارک ضمن اشاره به موارد مدنظر در چشم‌انداز همکاری بین پارک و هرکدام از دفاتر نوآوری به خدمات قابل ارائه به این مجموعه‌ها (در دو بخش خدمات پایه و تخصصی) اشاره کرد. از طرفی آقای حمیدرضا حسینی مدیر فناوری پارک تبیین نقش صنایع در بیان مسائل کلان و حیاتی کشور و رارائه راهکار موثر در حل آنها پرداخت.
بخش پایانی نشست اختصاص به صحبت‌های مدیران دفاتر نوآوری و معرفی خدمات و شرایط همکاری‌های آتی در ناحیه نوآوری شریف داشت.