تولید محتوایی سودمند برای اکوسیستم کارآفرینی

ماهنامه عصر تراکنش در مصاحبه‌ای با «علیرضا جعفر، مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری شریف» درباره رویکرد حمایتی این مجموعه از انتشار کتاب «راهنمای سرمایه‌گذاری خطرپذیر» می‌گوید.
ماهنامه چاپی عصر تراکنش یکی از کانال‌های رسانه‌ای راه پرداخت است و بستری برای طرح و بررسی مهم‌ترین روندها و رویدادهای مرتبط با فناوری‌های مالی ایران به حساب می‌آید. توسعه کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی تمرکز اصلی این نشریه است.
مخاطبان عصر تراکنش نیز دولتمردان، حاکمان، سیاست‌گذاران، سیاستمداران، اقتصاددان‌ها، فعالان دانشگاهی‌، تأثیرگذاران، کارآفرین‌ها، بانکدارها، نوآورها و همه علاقمندان توسعه اقتصادی هستند. نشریه عصر تراکنش به صورت ماهانه منتشر می‌شود.
متن کامل مصاحبه را اینجا بخوانید.