توسعه نوآوری در حوالی دانشگاه صنعتی شریف

چیستی و چگونگی نوآوری، از پرسش‌های بحث‌برانگیز است. نوآوری از منظر اجتماعی، نوآوری از منظر اقتصادی و نوآوری از منظر فناوری.

این مطالعه، مقدمه‌ای است برای ایجاد درک اولیه مشترک از چیستی ناحیه نوآوری (Innovation District)

این گزارش به همت شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و با نظارت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گردآوری شده است.

ما با یادگیری مستمر، همکاری‌های گسترده و جست‌وجوگری خلاقانه روایت‌گر داستانی هستیم که شاید خود شما یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار آن باشید.