معرفی مراکز نوآوری ناحیه نوآوری شریف

ناحیه نوآوری شریف با هدف رشد کمی و کیفی شرکت‌های نوآور باعث تجمیع بازیگران زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف شده است. یکی از این بازیگران، مراکز نوآوری هستند.

مراکز نوآوری با همان ایده جذب نوآوری‌ها و خلاقیت‌های افراد ایجادشده‌اند و به دنبال عرضه یک محصول به بازار هستند، محصولی که بر مبنای دانش و پژوهش ساخته شده باشد. آن‌ها با تأمین بودجه فعالیت خود از شرکت‌هایی که به آن‌ها وابسته‌اند و یا شرکت‌هایی که طرح‌ها را به آن‌ها می‌فروشند به حیات خود ادامه می‌دهند. در واقع مراکز نوآوری، مراکزی هستند متشکل از یک یا چند تیم نوآور که با همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های متقاضی محصولات جدید در یک حوزه تخصصی در چارچوب برنامه‌ای بلندمدت با هم همکاری می‌کنند.
در حال حاضر ۱۲ مرکز نوآوری عمومی و تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری مالی، هوافضا، رسانه،  هوش مصنوعی و … در این ناحیه حضور دارند که روند توسعه شرکت‌های نوپا را تسهیل می‌کند.
جزئیات حوزه فعالیت و خدمات بازیگران زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف در قالب سلسله گزارش‌هایی توسط پارک علم و فناوری شریف منتشر خواهد شد.
این گزارش به معرفی مراکز نوآوری ناحیه نوآوری شریف اختصاص دارد.