نشست معاون و مدیران سازمان بازرسی کل کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان ناحیه نوآوری شریف

روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه ناحیه نوآوری شریف میزبان آقایان دکتر اسدیان  معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان و دکتر خدایاری مدیر کل بازرسی امور آموزشی و پژوهشی بود تا از دستاوردهای فناورانه و توانمندی‌های این زیست‌بوم بازدید صورت بگیرد و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت مستقیم با مدیران عامل هر مجموعه شناسایی و بررسی شود.

 

این بازدیدها از شرکت‌های دانش ‌بنیان مستقر در ایستگاه نوآوری شریف آغاز شد و در ادامه با نشستی که با حضور شش شرکت دانش‌بنیان تدارک دیده شده بود در برج فناوری بنتک خاتمه یافت.
فناوران ناحیه نوآوری شریف درباره مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارهای فناورانه و نوآورانه موجود گفت‌وگو کردند.