معرفی گرنت صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری شریف

روز چهارشنبه تاریخ 30  شهریور 1401، نشست اختصاصی با هدف معرفی جدیدترین حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های تحقیقاتی با حضور 35 شرکت‌ فناور مستقر در ناحیه نوآوری شریف برگزار شد.

طی این نشست جناب آقای احمری مدیر ارزیابی و ممیزی فناوری شرکت بومرنگ به معرفی رسالت “شبکه خدمات نوآوری بومرنگ” پرداخت و به سبد خدمات هدفمندی که این مجموعه برای شرکت‌­های دانش‌­بنیان و فناوران کشور تعریف نموده است، اشاره کرد.

شرکت بومرنگ یکی از بازیگران اثرگذار زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف در حیطه نوآوری باز محسوب می‌شود و به عنوان یکی از کارگزاران کلیدی صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است که مجری برگزاری این نشست بودند.

در بخش دوم این نشست، سرکار خانم پیش‌بین و جناب آقای یزدان پناه کارشناسان گرنت تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، الزامات و قواعد اخذ کمک هزینه تا سقف 300 میلیون تومان به‌صورت بلاعوض برای شرکت‌های دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و تیم‌های تحقیقاتی، جهت پیاده‌سازی طرح توسعه و پاسخ به نیازهای تحقیقاتی را تشریح کردند.

در انتهای این نشست نمایندگان شرکت‌های فناور مستقر در ناحیه نوآوری شریف  علاوه بر معرفی فعالیت‌های مجموعه خود به ارائه نظرات و پرسشگری در خصوص این تسهیلات پرداختند.