همگرایی فناورانه با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول

به گزارش روابط عمومی پارک، اولین نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول جهت آشنایی با ظرفیت‌های فناورانه ناحیه نوآوری شریف روز دوشنبه 23 اسفندماه در محل آزمایشگاه تحقیق و توسعه همراه اول (MCI R&D LAB) واقع در ناحیه نوآوری شریف برگزار شد.
پارک علم و فناوری شریف در راستای ماموریت خود در توسعه اکوسیستم ناحیه نوآوری شریف برنامه مشخصی با هریک از مراکز نوآوری مجموعه‌های مطرح در این ناحیه را طراحی و پیاده‌سازی نموده است.
در ابتدای این نشست «علیرضا جعفر، مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری شریف» درباره هدف از برگزاری این نشست و نقش آن در تقویت اکوسیستم نوآوری شکل‌گرفته در اطراف دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: برگزاری این نشست‌ها نقطه شروعی در هم‌افزایی و هم‌آفرینی بین بازیگران مستقر در ناحیه است که در قدم اول موجب آشنایی واحدهای فناور با یکدیگر می‌شود و در پی آن توسعه ارتباطات بین شرکت‌ها صورت می‌پذیرد.
شرکت‌های عصرگویش پرداز، کیا هوشان آریا، خانه هوشمند تک‌بی، ست‌پلت(بوم نگاران هوشمند امید)، فناوران سورین مهر توانا و تیم‌های دایوتک و هوشمندسازی از هلدینگ فناوری بنتک از جمله مجموعه‌های فناوری بودند که در این نشست حضور داشتند. در ادامه هرکدام از مدیران شرکت‌های حاضر به معرفی فعالیت‌ها و دستاوردهای مجموعه و فصل مشترک همکاری‌های خود با بدنه همراه اول پرداختند.
در انتهای این نشست مدیران مرکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاه همراه اول ضمن معرفی ظرفیت‌های همکاری با مرکز، نظرات و پیشنهادات اشاره شده توسط شرکت‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.