ارتقای ۷۰ درصدی کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی با هوشمندسازی گلخانه‌ها

مدیرعامل شرکت گروتک گفت: با هوشمندسازی گلخانه‌ها کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی‌۷۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری شریف «ایمان نیک‌فرجام، مدیرعامل شرکت گروتک» گفت: فعالیت ما در حوزه هوشمندسازی گلخانه‌ها و به‌طور تخصصی دستگاه‌های تغذیه و آبیاری کشت هیدروپونیک است که این مدل کشت تا ۷۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت دارد.

وی با بیان اینکه در کشت هیدروپونیک خاک وجود ندارد، افزود: در پی نبود خاک، بسیاری از بیماری‌ها نیز وجود ندارد و غذای مورد نیاز گیاه هم به صورت محلول در آب به آن می‌رسد، همچنین با توجه به عدم استفاده از سموم، هدررفت هم وجود ندارد. در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد گلخانه‌های جدید از کشت هیدروپونیک استفاده می‌کنند.

به گفته مدیرعامل شرکت گروتک، دستگاه ساخت این شرکت به‌طور خاص بر تهیه محلول تغذیه مورد نیاز گیاهان تمرکز کرده تا غذای مورد نیاز گیاهان را به میزان خیلی دقیق و با آب ترکیب کرده و طبق برنامه زمان‌بندی مورد نیاز کاربر و همچنین با کنترل سایر پارامترهای گلخانه از جمله شرایط اقلیم، آبیاری را انجام دهد.

نیک‌فرجام همچنین با اشاره به استفاده از مدل تزریق ناپیوسته در این شرکت گفت: این مدل برای اولین‌بار در ایران استفاده می‌شود و تفاوت آن با سایر مدل‌ها دقت بالاتر است. همچنین باتوجه به اینکه گلخانه‌ها در ایران برخلاف کشورهای دیگر کوچک هستند، روش‌ها تا حدودی بومی‌سازی شده است.