انتشار چهارمین ماهنامه فرصت‌های ناحیه نوآوری شریف

با شکل‌گیری بیش از 600 کسب‌وکار فناور و دانش‌بنیان در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف، زیست بوم کارآفرینی خودجوشی به وجود آمد که از سال 1397 تحت عنوان «ناحیه نوآوری شریف» معرفی شد. مهم‌ترین نقش پارک علم و فناوری شریف در توسعه این زیست‌بوم، زمینه‌سازی برای ارتباط بین اعضای ناحیه نوآوری است. هر ارتباط جدید بین دو مجموعه دریچه‌ای از فرصت‌های هم‌آفرینی و خلق ارزش مشترک را به روی زیست‌بوم نوآوری می‌گشاید. به این منظور، هر ماه فرصت‌های کسب‌وکار ناحیه نوآوری شریف از جمله فرصت‌های همکاری و شبکه‌سازی بین مجموعه‌های مختلف، شروع یا توسعه کسب‌وکار فناورانه و امکانات ویژه ناحیه نوآوری شریف برای واحدهای فناور مستقر در «گرافِ 250» منتشر می‌شود.

در این ماهنامه فرصت‌های کسب‌وکار ناحیه نوآوری شریف به صورت طبقه‌بندی شده قابل مشاهده است. این فرصت‌ها در 

هفت بخش زیر ارائه می‌شود: 

۱- فرصت همکاری با شرکت‌های فناور ناحیه

۲- فرصت‌ یادگیری و شبکه‌سازی (تقویم رویدادهای ناحیه نوآوری شریف)  

۳- فرصت ارتقاء کسب‌و‌کار (تأمین‌کنندگان خدمات) 

۴- فرصت جذب سرمایه و تامین مالی (سرمایه‌گذاران) 

۵- فرصت ارائه راهکار نوآورانه 

۶- فرصت جذب استعداد  

۷- فرصت‌ استقرار در ناحیه 

مجموعه‌هایی که مایل به ارائه فرصت‌ همکاری یا امکاناتی مختص اعضای ناحیه نوآوری شریف باشند می‌توانند از طریق گرافِ ۲۵۰ اقدام به انتشار آن نمایند.

شماره آبان این ماهنامه قابل دریافت است. واحد‌های فناور و بازیگران ناحیه می‌توانند فرصت‌های همکاری خود را از طریق این ماهنامه منتشر کنند.