فراخوان معرفی متقاضیان جهت اخذ تاییدیه دانش‌بنیان

پارک علم و فناوری شریف، پیرو مذاکرات انجام شده با کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، در نظر دارد تا واحدهای فناور مستقر در ناحیه نوآوری شریف که متقاضی اخذ تاییدیه دانش‌بنیان هستند را به مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معرفی کند.

آن دسته از واحدهای فناور مستقر در ناحیه نوآوری شریف، که قصد دارند تاییدیه دانش‌بنیان خود را اخذ نمایند، نهایتا تا تاریخ 22 خرداد 1401  اطلاعات زیر را به ایمیل techpark@sharif.ir ارسال نمایند.

اطلاعات مورد نیاز:

  • نام شرکت
  • نام مدیرعامل
  • زمینه فعالیت
  • ایده محوری
  • آدرس شرکت
  • شماره تماس

کسب اطلاعات بیشتر:

66165194 داخلی 118