بازدید سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از غرفه پارک علم و فناوری شریف در دهمین نمایشگاه بین‌الملل حمل و نقل ریلی

 دهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ 4 تا 7 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد و پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز حضور داشت.

در این نمایشگاه شرکت‌های پردیس مکاترونیک شریف، آرمان توربین شریف و هوش‌افزار کیا از واحدهای فناور عضو، در غرفه پارک علم و فناوری شریف حضور داشتند.

در اولین روز از نمایشگاه آقای دکتر بهنام طالبی رئیس پارک در نمایشگاه حضور داشتند و با فعالیت‌های واحدهای فناور حاضر در نمایشگاه بیشتر آشنا شدند.

 

در آخرین روز از نمایشگاه نیز آقای سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از غرفه پارک علم و فناوری شریف در دهمین نمایشگاه بین‌الملل حمل و نقل ریلی از غرفه پارک بازدید کردند.