انتصاب دو عضو حقیقی کارگروه دائمی شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان

با حکم معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری دو عضو حقیقی کارگروه دائمی شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان منصوب شدند. با حکم دکتر سورنا ستاری، به استناد ماده 3 آیین نامه داخلی شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان (مصوب جلسه 9/4/1401) مجید دهبیدی پور (رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف) و محمدمهدی نائبی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف) به عنوان دو عضو حقیقی کارگروه دائمی منصوب شدند.
لازم به ذکر است این کارگروه نقش کلیدی در اجرای قانون “جهش تولید دانش بنیان” دارد. این قانون از جمله مهم ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان است که اخیراً تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.