کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین جدید مالیاتی و نکات کلیدی و کاربردی در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی” برگزار شد

کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین جدید مالیاتی و نکات کلیدی و کاربردی در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی” به صورت دو جلسه 3 ساعته در تاریخ 30 خرداد  و 6 تیرماه سال جاری در برج فناوری طرشت برگزار شد.

کارگاه مالیاتی امسال در فصل مالیات و با حضور آقای مالیات ( مدرس این کارگاه آقای فرشید رستگار وکیل مالیاتی و مدیرعامل موسسه آقای مالیات) با حضور گسترده واحدهای مستقر در پارک شریف برگزار شد، در این کارگاه شرکت‌کنندگان  با مباحثی از قبیل:

  • قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و معافیت‌های آنها
  • معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نوع 1،2،3
  • مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد و …
  • معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک‌ها
  • تعریف اظهارنامه و انواع آن (اظهارنامه اصلی، اظهارنامه جایگزین، اظهارنامه اصلاحی، اظهارنامه برآوردی)
  • نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه
  • جرائم اظهارنامه
  • بررسی عینی سامانه مودیان مالیاتی و نحوه تکمیل اظهارنامه

آشنا شدند و چالش‌های شرکت‌کنندگان در مواجهه با مباحث مالیاتی و… مورد بررسی قرار گرفت.