کارگاه آموزشی “تحقیقات بازار صادراتی و استراتژی ورود به بازار” برگزار شد

کارگاه آموزشی “تحقیقات بازار صادراتی و استراتژی ورود به بازار” به صورت دو جلسه  4 ساعته در تاریخ 23  و 25 مردادماه سال جاری در برج فناوری طرشت برگزار شد.

 آقای مهندس عقلایی مدیرعامل شرکت توسعه بازار سام  و خانم مهندس عارف‌پور مدیر دپارتمان توسعه بازار صادراتی این شرکت  در جلسه اول به تشریح فرایند تحقیقات بازار صادراتی،  نحوه هدف‌گذاری در تحقیقات بازار صادراتی و نحوه انتخاب و بررسی بازارهای صادراتی هدف پرداختند همچنین در جلسه دوم به مباحثی از قبیل:

  • استراتژی‌های ورود به بازارهدف
  • ابزارهای کاربردی مطالعات بازارهای خارجی
  • روش‌های انجام مطالعه میدانی در بازارهای هدف
  • طرح کسب و کار صادراتی
  • شیوه‌های ارزیابی آمادگی صادرات شرکت‌ها (ERA)

پرداخته شد و چالش‌های واحدهای فناور در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.