کارگاه آموزشی “مدیریت منابع‌انسانی در شرکت‌های نوپا” برگزار شد

کارگاه آموزشی “مدیریت منابع‌انسانی در شرکت‌های نوپا”  در تاریخ‌های 13 ،14 و 20 شهریورماه سال جاری در برج فناوری طرشت برگزار شد. مدرس این کارگاه آقای مهدی میرهادی مدیر سابق توسعه منابع انسانی شرکت رنو و مدیر آموزش و اشتغال مجتمع آموزشی رعد بودند.

 نیروی انسانی، منابع انسانی یا سرمایه انسانی

واقعیت اینجاست که نوع نگرش سازمان به افراد این تفاوت را ایجاد می‌کند.

در جلسه اول این کارگاه مباحثی در خصوص:

 • عملکرد منابع‌انسانی در استارتاپ‌ها
 • گام‌های ایجاد واحد منابع انسانی
 • تعیین اهداف، اولویت‌ها و ملاحظات
 • تمرکز بر مبانی منابع انسانی
 • ساده کردن حقوق و دستمزد
 • کارمند محور بودن
 • منابع انسانی فناوری محور
 • فرهنگ سازمانی و تحلیل فرهنگ سازمانی
 • شناسنامه شغلی افراد

مطرح گردید.

در جلسه دوم کارگاه منابع انسانی به موضوع ایجاد فرایند استخدام نیروی انسانی و جامعه‌پذیری، همچنین عواقب یک استخدام اشتباه، دلایل یک استخدام اشتباه و راه‌های جلوگیری از این اشتباهات، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تکنیک‌های کاربردی مصاحبه پرداخته شد. در این جلسه یک مصاحبه استخدامی شبیه‌سازی شد و شرکت‌کنندگان در دوره سوالات و چالش های خود را در این زمینه مطرح نمودند.

 موضوعات مطرح شده در جلسه سوم این کارگاه به ترتیب زیر مورد مورد بحث قرار گرفت:

 • جامعه پذیری
 • مذاکره حقوق
 • مدیریت فرایند آموزش در سازمان
 • دورکاری
 • نگهداشت منابع انسانی
 • چرخه عمر نیروی انسانی
 • خروج نیروی انسانی
 • دلایل ترک شغل
 • هزینه‌های خروج نیروی انسانی
 • خاتمه کار نیروی انسانی