بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان از ناحیه نوآوری شریف

روز چهارشنبه 9 آذرماه 1401 ناحیه نوآوری شریف میزبان آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان بود تا از دستاوردهای فناورانه و ظرفیت‌های این ناحیه بازدید صورت بگیرد.
 
در ابتدا یک نشست در دفتر ریاست با حضور آقای دکتر جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، مهندس دهبیدی‌پور رئیس پارک علم و فناوری، دکتر حدادپور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی برگزار شد. در این نشست مهندس دهبیدی‌پور زیست بوم ناحیه نوآوری شریف و بازیگران مستقر در آن را معرفی کردند. 
 

 
در ادامه آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی به بازدید از نقاط منتخب دانشگاه صنعتی شریف پرداخت. در این بازدید از مجتمع نوآوری شهید ستاری، مجتمع خدمات فناوری شریف و ساختمان امید (در حال بازسازی) بازدید صورت گرفت و بخش بعدی برنامه اختصاص به بازدید از فضاهای منتخب ناحیه نوآوری را داشت.
  
اولین مجموعه برج فناوری بنتک بود. در این بخش آقای دکتر نیامنش مدیرعامل هولدینگ بنتک به معرفی تاریخچه شکل‌گیری شرکت و دستاوردهای آن طی بیست سال گذشته اشاره کرد. سپس از شرکت بتنا در طبقه چهارم برج بنتک بازدید به عمل آمد. 
 
 
در بخش بعدی دکتر دهقانی فیروزآبادی از کارخانه نوآوری بایوتکس بازدید و با فعالیت‌های مجموعه‌های مستقر و آرمایشگاه‌های تحقیقاتی از نزدیک آشنا شدند.
 بخش آخر برنامه اختصاص به بازدید از برج فناوری شریف و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آن داشت.