با سرپرست جدید دانشگاه صنعتی شریف بیشتر آشنا شویم

دکتر رسول جلیلی که اخیراً با حکم وزیر علوم به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب شده است، از فعالین حوزه کارآفرینی و نوآوری است.
در نتیجه هدایت و تلاش‌های ایشان، تعداد زیادی از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف موفق به ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه خود شده‌اند و بخش عمده‌ای از برون‌دادها و نتایج این فعالیت‌ها، در ناحیه نوآوری شریف متمرکز شده است.
از طریق این لینک می‌توانید با سوابق و تجربیات ایشان، بیشتر آشنا شوید.