گزارش تصویری از شصت‌وهفتمین دورهمی استارتاپ‌های شتاب‌دهنده پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

عصر روز چهارشنبه 29 تیرماه 1401 شصت‌وهفتمین دورهمی استارتاپ‌های شتاب‌دهنده پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفبا حضور استارتاپ‎های ناحیه نوآوری شریف برگزار شد.

گزارش تصویری این دورهمی