ساخت پرندگانی که تحریم از آنها بازماند

ساخت پرندگان بدون سرنشین یکی از دستاوردهای مهم امنیتی است که البته کاربردهای دیگری هم در شرایط بحرانی می‌تواند داشته باشد. بر این اساس، تیم آوا شریف موفق شده پرندگانی بسازد که شاید در شرایط تحریم ساخت آنها دور از ذهن باشد اما این امر محقق شده است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری شریف «محمدمبین ساجدی، مسئول عملیات تیم آوا شریف» درباره ساخت دو پرنده کابلی و ویتول که دستاوردهای این شرکت هستند، توضیح داد: پرنده کابلی و پرنده ویتول در نمایشگاه دستاوردهای فناورانه ناحیه نوآوری شریف به افراد معرفی شد. پرنده ویتول هم با موتور به‌روز شده با سرعت کروز 130 کیلومتر بر ساعت و محموله 3 کیلوگرم، باتوجه به لینکی که روی آن نصب می‌شود تا بُرد 100، 80 و 40 کیلومتر قابلیت جابه‌جایی دارد. مداومت پروازی پرنده ویتول، 3 ساعت پرواز ایمن است و تا 4 ساعت پرواز دارد که میزان دوام پرواز بعد از 3 ساعت به باک سوختی که روی آن نصب می‌شود بستگی دارد. این پرنده عمودپرواز است. بعد از بلند شدن از زمین موتورهای عمودی پرواز خاموش می‌شوند و پرنده به صورت افقی به مسیر خود ادامه می‌دهد. نشست آن به صورت کاملا اتوماتیک و با کلیک کاربر در ایستگاه زمینی انجام می‌شود.
پرنده کابلی از دیگر دستاوردهای آوا شریف است که به گفته مسئول عملیات، ساخت آن در ایران و از سوی این تیم حائز اهمیت است چراکه ساخت این پرنده در کل جهان فقط توسط ۳ شرکت انجام می‌شود. ساخت این پرنده در تیم آواشریف تماما تولید داخل است و فقط موتور و اتوپایلوت آن وارداتی است. به گفته ساجدی، ایستگاه زمینی، منبع زمین و منبع هوایی در ساخت این پرنده بومی‌سازی شده است.

او تاکید کرد: به دلیل اینکه تمام اجزای ساخت این دو پرنده، جز موتور و اتوپایلوت تولید داخل بوده، تحریم‌ها در تولید آنها تاثیرگذار نبوده است.
ساجدی در توضیح کاربردهای پرنده کابلی گفت: دیدبانی و رصد از اصلی‌ترین کاربردهای این پرنده است و می‌تواند به عنوان یک دکل عمل کند. برای مثال، در مناطق زلزله‌زده از طریق این پرونده می‌توان منطقه وسیعی را نورپردازی کرد؛ البته میزان نورپردازی به ارتفاع آن هم بستگی دارد. همچنین در مناطق مرزی در شرایطی مانند اربعین که نظم و امنیت مهم است که زائران در حال رفت‌و‌آمد هستند پرنده کابلی با دید 80 کیلومتری می‌تواند به ایجاد امنیت و نظم کمک کند. همچنین در شرایط مرزهای دریایی می‌تواند از روی قایق بلند شود و دید روبه‌رو در ارتفاع 100 متری، دید 40 کیلومتر و در ارتفاع 600 متری حدود 80 کیلومتر دید افقی مستقیم از روبه‌رو به کاربر بدهد.