قصه هفت سال تلاش شتاب‌دهنده شریف

در مسیر پُر پیچ و تاب کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکار حساس‌ترین مرحله، ایده‌ای‌ست که مانند یک جرقه در ذهن یک کارآفرین شکل می‌گیرد مرحله‌ای که از عدم قطعیت بالایی برخوردار است.
کارآفرینان و نوآفرینان در ابتدای مسیر خود در نقطه صفر به نام جستجوگری هستند، این نقطه سنگ‌بنای تمام مسیر ایجاد و توسعه کسب‌وکار آن‌ها خواهد بود.
شتاب‌دهنده شریف به عنوان نخستین شتاب‌دهنده دانشگاهی ایران، جهت کمک به آغاز کار کارآفرینان و جستجوگران، فعالیت خود را به طور رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۳ آغاز کرده است.
پس از گذشت هفت سال از فعالیت این شتاب‌دهنده، بر آن شدیم تا گزارشی از فعالیت‌های آن منتشر کنیم. گزارش پیش رو قصه‌ی هفت سال تلاش است…