بخش پسارشد

شرکت‌های رشدیافته، شرکت‌هایی هستند که مراحل رشد کسب‌وکار خود را سپری کرده‌اند و به وضعیتی پایدار، ساختاریافته و درآمدزا رسیده‌اند و دارای محصول تجاری‌سازی شده هستند. این شرکت‌ها برای حضور در زیست‌بوم نوآوری شریف و استفاده از تسهیلات پارک، در مجتمع‌های فناوری مستقر می‌شوند. در ادامه معرفی مختصری از شرکت‌های رشدیافته مستقر آورده شده است.

شرکت‌های متقاضی می‌توانند با دانلود فایل از بخش مخاطبان و شرایط پذیرش از جزییات اقدام برای پذیرش در پارک مطلع شوند. چنانچه شرکت شما با معیارهای آیین‌نامه، جزو شرکت‌های رشدیافته محسوب می شود می‌توانید با دانلود فرم و تکمیل و ارسال آن به ایمیل پارک نسبت به استقرار در پارک اقدام بفرمایید. پذیرش شرکت‌ها با توجه به ظرفیت موجود و اولویت‌های پارک صورت می‌گیرد.

  • Reset

شریف سولار

جزئیات

پارسا پلیمر شریف جزئیات
آدریان فلزات شریف جزئیات
گروه شرکت‌های آتنـا جزئیات
نورآفرین ایده جزئیات

سپنتا پلیمر شریف

جزئیات
فن گستران پیشرو بازار (ترب) جزئیات
دانش افزار نارون شریف جزئیات
تجارت همراه روناش جزئیات

توسعه ارتباطات وادی رایمندان

جزئیات

صدرافن پرداز

جزئیات

مهد تجارت گستران عطار

جزئیات

مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)

جزئیات
بسپار پیشرفته شریف جزئیات

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف

جزئیات

فناوران هویت الکترونیکی امن (هویتا)

جزئیات

پیام‌افزار پیک‌آسا

جزئیات

حامی سیستم شریف

جزئیات

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

جزئیات

شریف پردازشگر دانش (سیناوب)

جزئیات

توسعه کارآفرینی بهمن

جزئیات

شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی

جزئیات

تدبیرگران سامانه‏‌های انرژی

جزئیات

کاوین پیشرو شریف سامانه

جزئیات

پیشتازان امن کاوی عماد

جزئیات

موسسه هادی اندیشه توسعه فناور(هاتف)

جزئیات

یکتا بهینه توان

جزئیات

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی

جزئیات

توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند

جزئیات

پرتو تماس نوین (پَرمان)

جزئیات

خدمات مهندسی ایده نواتیه

جزئیات

آراد مهر کیان(موپُن)

جزئیات

بنیان نوآوری و توسعه کارآفرینی کران‌پرداز (بُنتک)

جزئیات

محتوانگار ارزش‌افزا

جزئیات

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآوری اجتماعی

جزئیات

شتابدهنده توان و اندیشه نوآور (توانا)

جزئیات

رادیاوران سروش (رادیس)

جزئیات

توسعه فناوری‌های نوین سلامت سینا

جزئیات

بنیان توسعه و نوآوری مغزافزار

جزئیات